­

Cennik

 
CENNIK OPŁAT
obowiązujący od dnia: 1 stycznia 2024 r.
podstawa prawna: Uchwała nr 25/2023 Zarządu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim w dniu 30.11.2023 roku.
 
 
Rodzaje biletów – cena brutto złotych
Trasa biletu
w przedziałach
kilometrowych
JEDNORAZOWY
 MIESIĘCZNY
ważny cały miesiąc
TAM i POWRÓT  
TYGODNIOWY
od poniedziałku do soboty
 
NORMALNY
    NORMALNY     
ULGOWY - UCZEŃ NORMALNY
Strefa 1
3,00
103,93
53,00
26,00
0 - 6
3,50
141,18
72,00
33,00
> 6 - 9 4,20 164,70 84,00 38,00
> 9 - 11
4,80
188,23
96,00
41,00
> 11 - 13 5,40 203,92 104,00 42,00
> 13 - 16
6,00
227,46
116,00
45,00
> 16 - 18 6,50 250,99 128,00 52,00

Strefa 1 - granice administracyjne miasta Jasła.
Cena biletu miesięcznego, tygodniowego w jedną stronę tj. tam lub powrót jest równa połowie ceny całego biletu.
Ceny biletów jednorazowych, miesięcznych pozostałych ulgowych wg obowiązującego wykazu osób uprawnionych do opłat ulgowych.
 
 
INNE OPŁATY
 
 Lp. 
OPŁATA  DODATKOWA
kwota złotych
1.
Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu)
150,-
2.
Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu
120,-
3.
Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt
60,-
4.
Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny
450,-
 

 
 Lp. 
OPŁATA  MANIPULACYJNA
kwota złotych
1. Za czynności związane ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w przypadku udokumentowania przez podróżnego w siedzibie MKS w Jaśle ul.P.Skargi 84 nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu uprawnień do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, którego nie miał podczas przejazdu
12,00
2. Za czynności związane ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w przypadku okazania przez podróżnego w siedzibie MKS w Jaśle ul.P.Skargi 84 nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu ważnego dokumentu przewozu (biletu miesięcznego, okresowego), którego nie miał podczas przejazdu
12,00