Dyspozytor - Informacje

tel. 13 446 48 73 (wew.33)
kom. 533 301 935

biuro@mksjaslo.com.pl
www.mksjaslo.com.pl

ZMKS
ZMKS

Ulgi

KATEGORIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO OPŁAT ULGOWYCH I ZWOLNIONYCH Z ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI PRZEWOZOWE
W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
BILETY JEDNORAZOWE
ULGI SAMORZĄDOWE - Uchwała Nr LXIII/608/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21.07.2014 r. 
  ULGA  100%
HONOROWY OBYWATEL MIASTA JASŁA
OSOBY ODZNACZONE ODZNAKĄ ZASŁUŻOWY DLA MIASTA JASŁA

ULGI DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA JASŁA
ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI
OSOBY KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 LAT ŻYCIA
NIEWIDOMY
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDÓW OSIEDLI
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE DO LAT 18
OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W PRZEJAZDACH WRAZ Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 
  ULGA  49%
EMERYT i RENCISTA

 
  ULGA  50%
NA PODSTAWIE JASIELSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY - ULGA TA ŁĄCZY SIĘ Z INNYMI ULGAMI
 
ULGI USTAWOWE (dla wszystkich Pasażerów) Ustawa z dnia 20.06.2002 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z późn. zm.
  ULGA  100%
DZIECKO DO LAT 4
STRAŻ GRANICZNA (ochrona szlaków komunikacyjnych RP)
POSEŁ
SENATOR
 
  ULGA  95%
PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO
OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY
 
  ULGA  93%
NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
 
  ULGA  78%
NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH
DZIECKO DO LAT 4 (osobne miejsce)
STRAŻ GRANICZNA (w czasie wykonywania czynności służbowych)
CELNIK (w czasie wykonywania czynności służbowych)
POLICJANT (w czasie wykonywania czynności służbowych)
ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ (w czasie wykonywania czynności służbowych)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM
ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ
INWALIDA WOJENNY i GRUPA
 
  ULGA  51%
KOMBATANT
 
  ULGA  49%
OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
 
  ULGA  37%
NIEWIDOMY
DZIECI OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA ODBYWANIA OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
INWALIDA WOJENNY (GR. INNA NIŻ I)
WETERAN INWALIDA
 
BILETY MIESIĘCZNE
  ULGA  93%
NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
 
  ULGA  78%
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
 
  ULGA  51%
STUDENT
DOKTORANT
 
  ULGA  49%
UCZEŃ
 
  ULGA  37%
NIEWIDOMY
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI
NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL AKADEMICKI